چهارشنبه, ۹ مهر ماه ۱۳۹۹
قالب وردپرس افزونه وردپرس

سخنرانی عمومی

سخنرانی عمومی

موضوع: قضایای تمامیت و ناتمامیت گودل

سخنران: دکتر محسن خانی

مکان: سالن خوارزمی- دانشکده علوم ریاضی

دانشگاه صنعتی اصفهان

زمان: دوشنبه 98/10/02

ساعت 15