شنبه, ۴ بهمن ماه ۱۳۹۹
قالب وردپرس افزونه وردپرس

عناوین مجلات جاری فارسی

1- آسمان شب
2- آیینه میراث
3- اتحاد ( مجله اتحادیه نمایندگان انجمن های علمی و آموزشی معلمان ریاضی ایران )
4- اخبار ( IPM )
5- اندیشه آماری
6- اوج ( خبرنامه خانه ریاضیات شهرستان خمین )
7- بررسی های آمار رسمی ایران
8- بولتن انجمن ریاضی
9- پژوهشنامه انجمن آمار ایران
10- پژوهشهای آماری ایران
11- پویا ( نشریه انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی استان فارس )
12- پیام ریاضی ( نشریه انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی استان مازندران )
13- پیوند
14- تاریخ علم
15- تعلیم و تربیت استثنایی
16- خبرنامه اتحادیه انجمن های علمی و آموزشی معلمان ریاضی ایران
17- خبرنامه انجمن آمار
18- خبرنامه انجمن ریاضی
19- خبرنامه تاریخ علم
20- دانشمند
21- دنیای نانو
22- رشد آموزش ریاضی
23- رشد برهان دبیرستان
24- رشد برهان راهنمایی
25- رشد تکنولوژی آموزشی
26- رشد جوان
27- رشد مدرسه فردا
28- رشد مدیریت مدرسه
29- رشد معلم
30- رکن: (دو فصلنامه انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی یزد )
30- علوم آماری
31- فرایند: ( نشریه انجمن علمی و آموزش معلمان فیزیک اصفهان )
32- فرنود: ( نشریه علمی و آموزشی معلمان ریاضی استان اصفهان )
33- فرهنگ
34- فرهنگ و اندیشه ریاضی
35- فرهنگستان علوم
36- کتاب ماه علوم و فنون
37- منادی: ( نشریه علمی – خبری انجمن رمز ایران )
37- میراث علمی ایران
38- ندا: ( نشریه دانشجویی آمار )
39- نشر ریاضی
40- نوآوری های آموزشی
41- همراه با ریاضی
42- یکان نو

کلیه حقوق این سایت متعلق به خانه ریاضیات اصفهان می باشد.