پنجشنبه, ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۱
قالب وردپرس افزونه وردپرس

نقش فعالیت های جانبی آموزش در یادگیری ریاضیات در ایران

یکی از راه های ایجاد انگیزه در دانش آموزان به علوم ریاضی، فعالیت هایی است که جوامع مختلف در خارج کلاسهای درس، ولی در محیط های مدرسه مانند آزمایشگاه های ریاضی، کلوپهای ریاضی، کارسوق های ریاضی و یا خارج از مدرسه توسط انتشار نشریات، برگزاری مسابقات، اردوهای ریاضی، مدارس ریاضی، خانه های ریاضیات و غیره اجرا میکنند.

در این راستا ایران سابقه طولانی در فعالیت های انگیزشی ریاضی دارد، انتشار کتب مفید همانند تلاشهای مستمر استاد فقید پرویز شهریاری و بسیاری دیگر از بزرگان ریاضی کشور، انتشار نشریاتی همچون یکان با ایثار و تلاش استاد غلامحسین مصحفی، برگزاری مسابقات ریاضی دانش آموزی، دانشجویی و شرکت موفق ایران در المپیادهای بین المللی ریاضی، برگزاری روزهای درهای باز در دانشگاه ها و غیره و در ده سال اخیر تشکیل خانه های ریاضیات و فعالیت های آنان در جهت توسعه دانش ریاضی، اعلام روزهای ریاضیات، دهه ریاضیات، روز آمار و … برخی از این خدمات را تشکیل میدهند.

کمیسیون بین المللی آموزش ریاضی،(ICMI) ، مطالعه شانزدهم خود را به بررسی این فعالیتها در جهان اختصاص داد و مجموعه مقالات ارائه شده و مباحث مطرح شده در جلسات و سمینار تخصصی مطالعه به عنوان کتاب مطالعه شانزدهم در سال 2009 توسط اشپرینگر به چاپ رسید.

در ایران هم پس از برگزاری بیش از 25 سال مسابقات ریاضی، بیش از 10 سال تشکیل خانه های ریاضیات و حدود 1 قرن انتشارات مفید در راستای توسعه علوم ریاضی، تجارب معلمان عزیز ریاضی در ایجاد چالش های ریاضی در کلاس درس و بسیاری ازانتشارات، اردوها، موزه ها، مسابقات مختلف، خلق بازی های ریاضی و مهمتر از همه تأثیر و نقش معلمان خوب و کارگاه ها و اتاقهای بازی در مدارس و غیره، جا دارد مطالعات جدی مشابه شانزدهمین مطالعه کمیسیون بین المللی آموزش ریاضی (ICMI)، در ایران انجام شود.

در این مطالعات جمع آوری کارهای مفید انجام شده و ارائه آنها برای الگوسازی این فعالیت ها در عرصه های ملی و بین المللی، بررسی و ارزشیابی و تعیین نقاط ضعف و قوت این نوع اقدامات، مبتنی بر پژوهش های علمی، هدف اصلی هستند. با گردآوری این مجموعه و معرفی این نوع فعالیت ها میتوان در جهت الگوسازی با حذف مسایل و مشکلات آنها و تقویت نقاط قوت آنان برای توسعه ریاضیات کشور اقدام نمود.

برگزاری میزگرد “نقش فعالیتهای جانبی آموزشی در یادگیری ریاضیات” در دوازدهمین کنفرانس آموزش ریاضی کشور با شرکت آقایان مهندس عمران بهروز، محمدحسن حسینی، دکتر علی رجالی، دکتر مجید میرزاوزیری و دکتر امید نقشینه ارجمند، بهانه ای شد که شورای علمی اجرایی خانه ریاضیات اصفهان در جلسه مورخ  18/06/91 خود پیشنهاد انجام این مطالعه را با کمک تمام دوستداران مسایل ریاضی کشور بپذیرد. در این راستا طبق آگهی “مطالعه نقش فعالیت های جانبی آموزشی در یادگیری ریاضیات در ایران“، با کسب موافقت از اعضاء میزگرد این مطالعه را اعلام نمود.

بر این اساس از تمام مجریان برنامه ها، بهره گیران از این برنامه ها، کارشناسان، محققان و علاقه مندان به مسایل انگیزشی ریاضی، درخواست شد مقالات خود را با تکیه بر مسایلی از

قبیل:

الف-  معرفی فعالیت های انگیزشی ریاضی در داخل و خارج کلاس درس در ایران

ب-  مطالعات انجام شده، نظرسنجی ها، بررسی های آماری، ارزشیابی ها، نتایج مطالعات نظرهای علمی مبتنی بر یافته ها و تحقیقات مستند در، (follow up studies) تعقیبی زمینه این فعالیتها

ج- معرفی مواردی که در کشورهای خارج انجام می شوند، ولی در کتاب مطالعه شانزدهم نیامده اند. [ICMI]

د- توصیه ها و ارائه راهکارهای جدید مستند به یافته های علمی و کارهای تحقیقاتی.

ه- علمی مطالعات تطبیقی موارد اجرا شده در ایران با خارج کشور ارسال نمایند. a.rejali@yahoo.com و یا a_rejali@cc.iut.ac.ir را به آدرس برخی از سئوالاتی که امید میرفت این مطالعه جوابگوی آنها باشد، عبارتند از:

1- چه نوع فعالیتهایی در ایران در رابطه با ایجاد انگیزه در یادگیری ریاضیات برای دانش آموزان در جریان بوده است؟

2- چه نوع فعالیتهایی در ایران در رابطه با ایجاد انگیزه در یادگیری ریاضیات می تواند برای دانشآموزان مؤثر باشد؟

3- هر یک از این فعالیت ها چه تأثیرات مثبت در تشویق و ترغیب دانش آموزان به علوم ریاضی داشته اند؟

4- چه پیشنهادهایی در راستای این اهداف قابل طرح هستند؟

5- هریک از این فعالیتهای انجام شده چه تأثیراتی بر سیستم آموزش ریاضی مدرسه ای داشته اند؟

6- چه تغییراتی در سیستم آموزش مدرسهای میتواند باعث تقویت فعالیتهای مفید جانبی در آموزش ریاضی باشد؟

7- تأثیر معلمان بزرگی همچون عسجدی، بیرشک، قربانی، آرام و یا اساتید به نامی همچون پروفسور هشترودی، پروفسور فاطمی، دکتر مصاحب، دکتر خواجه نوری و…  در توسعه علوم ریاضی ایران چه بوده است و چه گونه میتوان افراد مشابهی را برای آینده تربیت کرد؟

8-  تأثیر برگزاری کنفرانسهای ریاضی، کنفرانسهای آمار، سمینارها و کارگاه های تخصصی و کنفرانسهای آموزش ریاضی در توسعه علوم ریاضی در ایران چه بوده است و این همایش ها و سایر برنامه ها چه مشکلات علمی داشته اند؟ چگونه میتوان این مشکلات را حل و این فعالیتها را جهتدار برای توسعه علوم ریاضی در کشور گسترش داد؟

9- نقش انجمن های علمی همانند انجمن ریاضی ایران، انجمن آمار ایران، شورای خانه های ریاضیات ایران، انجمن های علمی آموزشی معلمان ریاضی ایران، اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان ریاضی ایران، انجمن های علمی دانشجویی در توسعه علوم ریاضی(به طور مستند) چه بوده است؟ مشکلات علمی این انجمن ها چیست و چگونه می توان این مشکلات را حل کرد؟

10- نقش مطالعاتی همانند بررسی افت ریاضی، سال جهانی ریاضیات، بررسی مسایل و مشکلات آزمونهای ورودی دانشگاه ها و مطالعات مشابه در توسعه علوم ریاضی در ایران را چگونه به طور مستند می توان ارزیابی نمود؟ در صورت عدم موفقیت، چه مسیرهای غلطی در این مطالعات (از نظر علمی) طی شده اند؟

11- افزایش بی رویه دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی و مسایلی از این دست، چه ضرباتی بر ترویج علوم ریاضی داشته اند و چگونه میتوان )به صورت علمی ( با این مسایل روبرو شد؟

12-  مشکلات و تالی فاسدهای احتمالی هر یک از این فعالیتها کدامند؟

13- روندهای تصحیح برای هر یک از این فعالیتها چگونه می توانند باشند؟

14- چه راهکارهای جدیدی برای ایجاد انگیزه در دانشآموزان و معلمان برای علوم ریاضیات وجود دارند؟

15- جای چه کتابها و نشریاتی برای توسعه آموزش ریاضی کشور خالی است؟ و چه کتاب هایی مضر هستند؟

نقاط قوت و احیاناً منفی هر یک از این فعالیتها چیست؟

17- موانع توسعه علوم ریاضیات در کشور کدامند؟

18- چه راهکارهایی برای رفع این موانع قابل پیشنهاد هستند؟

19- برای توسعه و ترویج علوم ریاضیات در کشور چه کارهایی باید انجام شود؟

20- مواردی که در کلاس درس باید مورد توجه قرار گیرند که به تشویق دانش آموزان کمک کنند، چیست؟

21- در آموزش های قبل و ضمن خدمت معلمان ریاضی چه نکاتی باید مورد توجه قرار گیرند؟

22- در هر یک از دوره های )پیش دبستانی، دبستان، راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه وتربیت معلم( چه مسایلی باید حل گردند و یا چه برنامه هایی قابل ارائه هستند که به ترویج علوم ریاضیات کمک می کنند؟

کمیته برنامه ریزی این مطالعه شامل آقایان عمران بهروز، محمدحسن حسینی، دکتر علی رجالی، دکتر مجید میرزاوزیری و دکتر امید نقشینه ارجمند مطمئن بودند که تمام معلمان ریاضی، اساتید علوم ریاضی، محققان علوم تربیتی، آمارشناسان و آموزگاران با ارسال مقالات خود، این مطالعه را ارتقاء بخشند. البته متأسفانه از این مطالعه استقبال زیادی نشد و تاکنون فقط مقالات زیر برای خانه ریاضیات اصفهان ارسال شده است که به عنوان یک مجموعه اولیه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

خانه ریاضیات اصفهان

مجموعه مقالات

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به خانه ریاضیات اصفهان می باشد.