شنبه, ۴ بهمن ماه ۱۳۹۹
قالب وردپرس افزونه وردپرس

کتاب‌های فارسی

کتاب‌های فارسی
1- کلیات: 28 عنوان

شامل: مجموعه آثار و پی‌آیندها، دایرهالمعارف‌های عمومی، واژه‌نامه‌های عمومی، نمایه نامه‌های عمومی، مجموعه‌ها، مجامع علمی، سالنامه‌ها، راهنماها

2- فلسفه، روانشناسی، مذهب: 204 عنوان

موضوع تعداد عناوین در هر موضوع

فلسفه 31
منطق 15
روانشناسی 97
اسلام و اخلاق 61

3- تاریخ: 73 عنوان

4- جغرافیا: 38 عنوان

5- علوم اجتماعی: 342 عنوان
شامل: تاریخ و شرایط اقتصای، جامعه‌شناسی، تاریخ، شرایط، مسائل و نوسازی اجتماعی، خانواده، زنان، آسیب‌شناسی اجتماعی، رفاه اجتماعی، جرم‌شناسی

6- علوم سیاسی: 11 عنوان

7-  حقوق: 12 عنوان

8- آموزش و پرورش : 777 عنوان
شامل: تاریخ آموزش و پرورش، نظریه و کاربرد آموزش و پرورش، جنبه‌های خاص آموزش و پرورش، موسسات آموزشی خاص، کتاب‌های درسی

9- هنر و موسیقی: 82 عنوان

موضوع تعداد عناوین در هر موضوع

موسیقی 11
نقاشی 12
معماری 45
هنر 14

10- زبان و ادبیات فارسی: 186 عنوان
شامل: ادبیات (کلیات)، داستان و ادبیات نوجوانان، شعر، نثر

11- علوم: 2261

الف: ریاضیات و کامپیوتر: 2080 عنوان

موضوع تعداد عناوین در هر موضوع

هندسه 240
آمار و احتمال 337
ریاضیات 765
جبر 220
آنالیز 123
تاریخ ریاضیات 30
لگاریتم 12
مسابقات و المپیادها 72
نظریه اعداد 64
دیفرانسیل، انتگرال 100
مثلثات 68
توپولوژی 27
ب: نجوم: 46 عنوان
ج: فیزیک: 101 عنوان
د: علوم زیستی: 24 عنوان
هـ: شیمی و زمین شناسی: 10 عنوان

12-  پزشکی: 27 عنوان

13- کشاورزی: 0 عنوان

14- مهندسی و فن آوری: 203 عنوان
شامل: مهندسی (کلیات)، مهندسی عمران، ساختمان سازی، مهندسی (کلیات)، مهندسی عمران، مهندسی برق، الکترونیک، فراورده‌های صنعتی

15-  علوم نظامی: 0 عنوان

16- علوم دریایہی: 0 عنوان

17- کتابشناسی، کتابداری: 88 عنوان

کلیه حقوق این سایت متعلق به خانه ریاضیات اصفهان می باشد.