دوره آشنايی
1

هدف از اين کارگاه‌ها، آشنا ساختن دانش‌آموزان دبيرستانی با کار گروهی و مفاهيم پايه رياضيات نظير ترکيبيات، هندسه، نظريه اعداد، آمار و احتمال و حل مسئله است. طول مدت کارگاه در حال حاضر 32 ساعت است که طی 8 هفته و هر هفته يک روز تشکيل می‌شود. مدرسين دوره استادان دانشگاه، دبيران رياضي و دانشجويان منتخب هستند. دانش‌آموزان علاقه‌مندی که سال اول دبيرستان را به اتمام رسانده‌اند، می‌توانند از طريق فرم‌هايي که به دبيرستان‌های شهر ارسال می‌گردد...  

اخبارها و اطلاعيه‌ها :

 dddddd

شروع دوره آبان ماه 1395

 dddddd

 آگهي برنامه سي و سومين دوره کارگاه‌هاي آشنايي با رياضيات
8 تير الي 7 شهريور 1392
ثبت نام : 15 ارديبهشت الي 16 خرداد 1392

 

 dddddd

 تا پایان اردیبهشت ماه 1392

 

 dddddd

پس از اعلام زمان ثبت نام جهت دوره آشنایی از طریق آموزش و پرورش به مدارس و وب‌سایت خانه ریاضیات ...

 

 dddddd

زمستان 1391

 dddddd

تابستان 1391

 dddddd

تابستان  1386

کنفرانس‌های داخلی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
کنفرانس‌های بين‌المللی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
مباحث ویژه رياضی
1 2 3
آخر بعدی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research