هسته‌های پژوهشی
1

در پایان دوره میانی و بعد از آگاهی نسبی دانش­آموزان از زمینه­های مطالعاتی ریاضی و همچنین علایق خود، آنها یکی از هسته­های رایج که معمولاً شامل موضوعاتی از قبیل هندسه، نظریه اعداد، ترکیبیات، آمار، منطق، توپولوژی هست را انتخاب کرده و با سایر دانش­آموزان هم گروه خود، تحت نظر مدرسین آن هسته در قابل موضوع مورد نظر به تحقیق و مطالعه می­پردازند. مدت زمان کار در این بخش، بسته به خواست دانش­آموزان از چند ماه تا چندین سال می­تواند متغیر باشد. برنامه هر هسته 2 تا 3 ساعت در هفته ...

 dddddd

بهار و تابستان 1392

کنفرانس‌های داخلی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
کنفرانس‌های بين‌المللی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
مباحث ویژه رياضی
1 2 3
آخر بعدی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research