پرسش و پاسخ در مورد کارگاه‌هاي هندسه

سؤال 1 : هدف از برگزاري اين نوع کارگاه‌ها چيست؟

پاسخ : : هدف از برگزاری آنها آموزش واقعي رياضي به کودکان شرکت کننده است.

سؤال 2 : اصولا چرا به کودکان رياضي مي‌آموزيم؟

پاسخ : رياضيات بخشي زنده و مهم از ميراث فرهنگي بشر است. در دسترس همه قرار گرفتن اين ميراث، حق طبيعي هر انسان است.

سؤال 3 : رياضيات به چه دردي مي‌خورد؟

پاسخ : امروزه تمام علوم، فنون و هنرهايي که اساسا ساختار اجتماعي را در همه جوامع بشري تشکيل مي‌دهد، بر مبناي رياضيات انسجام يافته‌اند. به اين دليل براي زندگي در جوامع امروزي مي‌بايد شناخت مناسبي از اين علوم داشت تا بتوان به درستي از امکانات اجتماعي موجود استفاده نمود. بعلاوه از نظر ساختار اجتماعي، بدون وجود و توسعه مداوم رياضيات، شيرازه همه امور اجتماعي گسيخته مي‌گردد. ادامه


کنفرانس‌های داخلی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
کنفرانس‌های بين‌المللی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
مباحث ویژه رياضی
1 2 3 4
آخر بعدی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research