گزارش شروع کارگاههای بازی و رياضی برای دانش‌آموزان ابتدايی و والدينشان، تابستان 1391

برگزاری اولین دوره کارگاههای بازی و رياضی برای دانش‌آموزان ابتدائی و والدين آنها

کارگاه‌های بازی و رياضی دانش‌آموزان دوره ابتدايی که با استقبال بیش از1200 نفر داوطلب دختر و پسر روبه‌رو شد، از تاريخ يکشنبه 21/3/1391 در خانه رياضيات اصفهان آغاز شده است.

در هر کلاس 48 دانش‌آموز در 4 گروه 12 نفری شرکت می‌کنند. هر کلاس به مدت 12 هفته، هر هفته يک ساعت برگزار خواهد شد. همزمان با دانش‌آموزان، والدين آنها نيز در کلاس آموزشی شرکت می‌کنند و بازيها وشیوه آموزش آنها به کودکانشان به آنها نيز آموزش داده می‌شود.

از اهداف اصلی برگزاری اين کارگاهها می‌توان به موارد زير اشاره کرد:

1- ارتقاء درک شهودی ریاضی همه‌ی مخاطبین (والدین و دانش آموزان)

2- ارتقاء توانایی‌های عمومی کودکان

3- یاری به والدین به منظور کسب شناخت واقعی از توانایی های ذهنی و حرکتی فرزندانشان .

4- پربارتر نمودن و تلطیف اوقات تنهایی کودکان و والدینشان .

از دیگر هدف های برگزاری این دوره می­توان به " تلاش برای ایجاد شرایط مناسب جهت آموزش دانش آموزان با توجه به نقاط قدرت کودکان" اشاره نمود.

همه وسایل بازی های مورد استفاده و شیوه استفاده از آن­ها توسط اتاق بازی خانه ریاضیات اصفهان طراحی و تهیه شده است.

 

 


کنفرانس‌های داخلی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
کنفرانس‌های بين‌المللی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
مباحث ویژه رياضی
1 2 3 4
آخر بعدی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research