جلسات بحث و گفتگوی آموزگاران مقطع ابتدايی 1391

انجمن علمي آموزشي معلمان ابتدايي استان اصفهان با همکاري انجمن علمي آموزشي معلمان رياضي استان اصفهان و خانه رياضيات اصفهان، طبق سال‌هاي گذشته برآن است تا با برگزاري جلساتي امکان انتقال تجربيات آموزگاران محترم ابتدايي را براي يکديگر فراهم سازد. در اين راستا روزهاي سه‌شنبه از ساعت 5/3 تا 6 بعدارظهر طبق برنامه زير جلسات بحث و گفتگو پيرامون مسائل مربوط به آموزش رياضي و بررسي مسائل کتب درسي دوره ابتدايي و آموزش مفاهيم رياضي خواهيم داشت.

ادامه مطلب


کنفرانس‌های داخلی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
کنفرانس‌های بين‌المللی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
مباحث ویژه رياضی
1 2 3 4
آخر بعدی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research