توجه : خانه رياضيات اصفهان هيچ نماينده‌ رسمي و شعبه ديگري ندارد. در صورت مشاهده چنين مواردي، درخواست مي‌شود تا از طريق تلفن 36692013 با خانه رياضيات اصفهان هماهنگ نمائيد.

آمار سایت
Stat
سايت بين‌المللي آمار

               

موسسه بين‌المللی آمار (The International statistical Institute) سال 2013 را سال بين‌المللی آمار نام‌گذاری کرده است که مناسبتی جهانی جهت به رسميت شناختن علم آمار است. بدينوسيله اين سازمان با همکاری سازمانهای جهانی، از طريق وب‌سايت http://www.worldofstatistics.org/ سعی در ترويج اهميت علم آمار در مجامع علمی گسترده‌تری مانند کاربران داده‌های کسب و کار و دولت، رسانه‌ها، سياست‌گذاران، کارفرماها، دانشجويان و عموم مردم دارد.

اهداف statistics2013 :

  • افزايش آگاهی عمومی از قدرت و تاثير علم آمار در تمامی جنبه‌های جامعه
  • پرورش علم آمار به عنوان يک حرفه به ويژه در ميان جونان
  • ترويج خلاقيت و توسعه در علوم آمار و احتمالات

کنفرانس‌های داخلی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
کنفرانس‌های بين‌المللی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
مباحث ویژه رياضی
1 2 3
آخر بعدی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research