توجه : خانه رياضيات اصفهان هيچ نماينده‌ رسمي و شعبه ديگري ندارد. در صورت مشاهده چنين مواردي، درخواست مي‌شود تا از طريق تلفن 36692013 با خانه رياضيات اصفهان هماهنگ نمائيد.

آمار سایت
Stat
ارزشيابي برنامه درسي : چرا و چگونه؟

 

ارزشيابي برنامه درسي : چرا و چگونه؟ 

سهيلا غلام آزاد، پژوهشکده برنامه‌ريزي درسي و نوآوري‌هاي آموزشي
سيزدهمين کنفرانس آموزش رياضي ايران، شهريور 1393

 برنامه‌ريزي درسي از مؤلفه‌هاي اصلي يک نظام تربيت رسمي است. زيرا که اين مؤلفه به صورت هدفمند، تجارب تربيتي ويژه‌اي را براي ارتقا و تعالي وجودي دانش‌آموزان در ابعاد و شئون مختلف فراهم مي‌نمايد. به لحاظ نظري و در تعاريف بعمل آمده از معنا و مفهوم برنامه‌ريزي درسي، برنامه‌ريزي درسي دربردارنده طيفي از انواع فعاليت‌ها است. در ادامه مي‌خوانيد :

 • برنامه درسي
 • برنامه درسي، طراحي
 • برنامه درسي، تدوين
 • برنامه درسي، اجرا
 • برنامه درسي، ارزشيابي
 • اصول ارزشيابي برنامه درسي
 • پيشينه
 • روش پژوهش
 • سطوح ارزشيابي
 • اهداف ارزشيابي در سطح ارزشيابي از بسته آموزشي(قصد شده)
 • اهداف ارزشيابي در سطح ارزشيابي از بسته آموزشي(اجرا شده)
 • مؤلفه‌هايي که اندازه‌گيري شده يا درباره آنها اطلاعاتي جمع‌آوري مي‌گردد.
 • کتاب درسي
 • کتاب درسي، ساختار
 • کتاب درسي، صفحه آرايي
 • کتاب درسي، سازماندهي محتوا
 • کتاب راهنماي معلم
 • در سطح ارزشيابي بسته آموزش اجرا شده
 • ارزشيابي عوامل مؤثر بر اجراي بسته آموزشي
 • جمع‌آوري داده‌ها
 • نمونه‌گيري
 • ابزار گردآوري اطلاعات
 • چگونگي تحليل داده‌ها

منبع : وب‌سايت شوراي خانه‌هاي رياضيات ايران

 


کنفرانس‌های داخلی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
کنفرانس‌های بين‌المللی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
مباحث ویژه رياضی
1 2 3 4
آخر بعدی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research