توجه : خانه رياضيات اصفهان هيچ نماينده‌ رسمي و شعبه ديگري ندارد. در صورت مشاهده چنين مواردي، درخواست مي‌شود تا از طريق تلفن 36692013 با خانه رياضيات اصفهان هماهنگ نمائيد.

آمار سایت
Stat
معرفی مسابقه

روز حل مسئله ریاضی 


با توجه به تجارب خانه‌های رياضيات ايران در برگزاری مسابقات و برنامه‌های ترويجی رياضی در سطوح مختلف، شورای خانه‌های رياضيات ايران تصميم به برگزاری برنامه تيمی با نام  روز حل مسئله رياضي گرفت تا موجب همبستگی و مشارکت بيشتر بين خانه‌های رياضيات کشور و ايجاد حس تعاون و همدلی و تبادل نظر و نوع دوستی بين دانش‌آموزان و معلمان سراسر کشور گردد و جامعه با زيبايی‌ها و کاربردهای رياضی آشنا شود.

برنامه روز حل مساله ریاضی، برای پایه‌های چهارم و پنجم ابتدایی و در گروه‌‌های سه نفره، برای اولین بار توسط شورای خانه‌های ریاضیات ایران و با همکاري آموزش و پرورش در روز 21 اسفندماه 1393 و هم زمان توسط خانه‌های ریاضیات ایران اجرا شد. اين برنامه كه توسط شورای خانه‌های رياضيات كشور برگزار می‌شود، با هدف همكاری دانش آموزان است تا بتوانند با رياضيات آشتی كرده و ترس و اضطراب امتحانات رياضی برطرف شود. از جمله مهم‌ترين اهداف برگزاری اين برنامه می‌توان موارد زير را برشمرد :

          ایجاد علاقه در دانش‌آموزان نسبت به درس ریاضی و حل مسئله

          آموزش غیر مستقیم مفاهیم  ریاضی از طریق حل مسئله

          تقویت روحیه نشاط، همکاری و تعاون بین دانش‌آموزان با حل مسئله

          یاد دادن رعایت مقررات و قوانین

          به دست آوردن تجربه لذت بردن از حل مسئله و مدل‌سازی و به کارگیری ریاضی در زندگی روزمره

 


کنفرانس‌های داخلی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
کنفرانس‌های بين‌المللی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
مباحث ویژه رياضی
1 2 3 4
آخر بعدی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research