توجه : خانه رياضيات اصفهان هيچ نماينده‌ رسمي و شعبه ديگري ندارد. در صورت مشاهده چنين مواردي، درخواست مي‌شود تا از طريق تلفن 36692013 با خانه رياضيات اصفهان هماهنگ نمائيد.

آمار سایت
Stat
مجموعه‌های بی‌نهایت در ریاضیات

مجموعه‌های بی‌نهایت در ریاضیات

Heike Mildenberger

University of Freiburg, Germany

پنج‌شنبه 24 فروردین‌ماه 1396، ساعت 18

خانه ریاضیات اصفهان، تالار میرزاخانی

People can think of infinite sets, however, there is no physical experiment that would prove or disprove their existence. About 140 years ago, mathematicians decided to accept an axiom that states that there is an infinite set. An axiom is a plausible assumption that does not have a proof. In the talk we will look at some of the properties of infinite sets in mathematics

ما می توانیم به بی نهایت فکر کنیم ولی هیچ آزمایش فیزیکی وجود یا عدم وجود آنها را اثبات یا رد نمی کند. ریاضیدانان حدود 140 سال پیش  تصمیم گرفتند اصولی را در مورد وجود بی نهایت بپذیرند. اصولی که قابل پذیرش به نظر می رسیدند ولی اثباتی برای آنها وجود نداشت. در این سخنرانی ما به بعضی خواص مفهوم و مجموعه های بی نهایت در علوم ریاضی خواهیم پرداخت.

 


کنفرانس‌های داخلی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
کنفرانس‌های بين‌المللی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
مباحث ویژه رياضی
1 2 3
آخر بعدی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research