توجه : خانه رياضيات اصفهان هيچ نماينده‌ رسمي و شعبه ديگري ندارد. در صورت مشاهده چنين مواردي، درخواست مي‌شود تا از طريق تلفن 36692013 با خانه رياضيات اصفهان هماهنگ نمائيد.

آمار سایت
Stat
فرهنگ و اندیشه ریاضی شماره 61

فرهنگ و اندیشه ریاضی شماره 61

در این شماره می‌خوانیم:

  • افسانه‌گرایی و استعاره در فلسفۀ ریاضیات، سیاوش شهشهانی
  • بزرگان ریاضیات آمریکا از سال 1890 تا سال 1950، سعید مقصودی
  • حل حدسیۀ روتا، سید محمد باقر کاشانی
  • مباحثی از نظریۀ هندسی توابع بر قرص واحد، علی عبادیان
  • بازنگاهی به نامساوی کشی-شوارتس، محمد صال مصلحیان؛ فاطمه عبدالله زاده گنابادی
  • یادی از کتاب «گزیده‌هایی از مقاله‌های ریاضی»، علیرضا مدقالچی
  • برهانی جدید برای قضیه‌ای کلاسیک در نظریۀ گروه‌های متناهی، علیرضا اشرفی؛ الهه سادات حقی

کنفرانس‌های داخلی
کنفرانس‌های بين‌المللی
مباحث ویژه رياضی
قبلی اول
1 2 3 4

Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research