سخنرانی عمومی

موضوع سخنرانی: آیا اسرار قضیه مورلی آشکار شده است؟

پنج شنیه 16 اسفندماه 1397

ساعت 18

مکان: تالار میرزاخانی خانه ریاضیات اصفهان

 

 

 


کنفرانس‌های داخلی
کنفرانس‌های بين‌المللی
مباحث ویژه رياضی
قبلی اول
1 2 3 4

Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research