توجه : خانه رياضيات اصفهان هيچ نماينده‌ رسمي و شعبه ديگري ندارد. در صورت مشاهده چنين مواردي، درخواست مي‌شود تا از طريق تلفن 36692013 با خانه رياضيات اصفهان هماهنگ نمائيد.

آمار سایت
Stat
گپ کتاب

 گپ کتاب

موضوع کتاب: چرندیات پست مدرن

سوء استفاده روشنفکران پست مدرن از علم

زمان:

پنج شنبه 20 تیر

ساعت: 18

مکان:

خانه ریاضیات اصفهان

 


کنفرانس‌های داخلی
کنفرانس‌های بين‌المللی
مباحث ویژه رياضی
قبلی اول
1 2 3 4

Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research