توجه : خانه رياضيات اصفهان هيچ نماينده‌ رسمي و شعبه ديگري ندارد. در صورت مشاهده چنين مواردي، درخواست مي‌شود تا از طريق تلفن 36692013 با خانه رياضيات اصفهان هماهنگ نمائيد.

آمار سایت
Stat
خانه رياضيات نيشابور

خانه رياضيات نيشابور

آدرس : خيابان امام، داخل كوچه غربي دبيرستان عترت
مديرخانه : محمود قندهاري
تأسيس : 1379
دورنگار و تلفن : 05513353375

 

  امکانات خانه ریاضیات نیشابور :

  • كتابخانه شامل حدود 4500 جلد كتاب در مباحث مختلف هندسه ، جبر و آناليز ، توپولوژي ، كامپيوتر و ساير مباحث رياضيات مي باشد و تعداد حدود 300 جلد جزوات تحقيقي دانشجويان و دانش آموزان ، منبع اطلاعاتي بسيار خوبي براي پژوهشگران و مراجعين كتابخانه خواهد بود .
  • كارگاه كامپيوتر شامل 30 سيستم كه در تمام ساعات اداري آماده انواع خدمات كامپيوتري به دانش پژوهان و همكاران فرهنگي مي باشد.
  • كارگاه كامپيوتر به صورت شبكه بوده و به خط اينترنت متصل مي باشد .
  • راه اندازي كارگاه كامپيوتر خاندان پروفسور صالحي جهت آموزش دانش آموزان مستعد بصورت رايگان
  • كارگاه وسايل كمك آموزشي در مقاطع مختلف ، شامل كيت هاي رياضي دوره پنج ساله ابتدايي ، كيت هاي رياضي دوره راهنمايي ، وسايل كمك آموزشي دست ساز با طلق و مقوا براي آموزش مفاهيم هندسه ، جبر و آناليز ، وسايل الكترونيكي براي نمايش نمودار هندسي توابع دوره دبيرستان و همچنين شامل چند وسيله ارائه شده از طرف(( بنياد زيرك زاده )) مي باشد. لازم به ذكر است نمايشگاه وسايل كمك آموزشي خانه رياضيات نيشابور در پنجمين كنفرانس آموزش رياضي كشور در سراسر كشور مقام اول را كسب نموده است .
  • نوارهاي ويديوئي و لوحهاي فشرده كمك آموزشي و نرم افزارهاي رياضي كه به صورت بانك نوار و سي دي در محل خانه رياضيات نيشابور در حال آماده شدن مي باشد .

کنفرانس‌های داخلی
کنفرانس‌های بين‌المللی
مباحث ویژه رياضی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research