جمعه, ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۱
قالب وردپرس افزونه وردپرس

کتاب‌های کودکان و نوجوانان

1- کلیات: 22 عنوان
شامل: مجموعه آثار و پی آیندها، دایرهالمعارفهای عمومی، واژه نامه‌های عمومی، نمایه نامه‌های عمومی، مجموعه‌ها، مجامع علمی، سالنامه‌ها، راهنماها

2- فلسفه، روانشناسی، مذهب: 2 عنوان

3-  تاریخ: 10 عنوان

4- جغرافیا: 15 عنوان

5- علوم اجتماعی: 6 عنوان

6- علوم سیاسی: 0 عنوان

7- حقوق: 0 عنوان

8- آموزش و پرورش : 26 عنوان
شامل: تاریخ آموزش و پرورش، نظریه و کاربرد آموزش و پرورش، جنبه‌های خاص آموزش و پرورش، موسسات آموزشی خاص، کتاب‌های درسی

9- هنر و موسیقی: 3 عنوان

10- زبان و ادبیات فارسی: 12 عنوان
شامل: ادبیات (کلیات)، داستان و ادبیات نوجوانان، شعر، نثر

11- علوم: 368

الف: کلیات و تاریخ علم: 101
ب: ریاضیات و کامپیوتر: 65 عنوان
ج: نجوم: 23 عنوان
د: فیزیک: 50 عنوان
هـ: علوم زیستی: 107 عنوان
و: شیمی و زمین شناسی: 22 عنوان

12-  پزشکی: 20 عنوان

13- کشاورزی: 5 عنوان

14- مهندسی و فن آوری: 80 عنوان

15-  علوم نظامی: 0 عنوان

16- علوم دریایی: 1 عنوان

17- کتابشناسی، کتابداری: 0 عنوان

کلیه حقوق این سایت متعلق به خانه ریاضیات اصفهان می باشد.