توجه : خانه رياضيات اصفهان هيچ نماينده‌ رسمي و شعبه ديگري ندارد. در صورت مشاهده چنين مواردي، درخواست مي‌شود تا از طريق تلفن 36692013 با خانه رياضيات اصفهان هماهنگ نمائيد.

آمار سایت
Stat
سمينارهای پژوهشگاه دانش‌های بنيادی- شعبه اصفهان

سمينارهای پژوهشگاه دانش‌های بنيادی IPM
شعبه اصفهان

 


 گروه منطق پژوهشكده رياضيات پژوهشگاه دانش‌های بنيادی-شعبه اصفهان قصد دارد سلسله جلساتی را به منظور آشنايي با زمينه‌های مختلف منطق رياضي برگزار نمايد. در اين دوره‌ها تلاش می‌شود تا شركت‌كنندگان با رويكردها و كاربردهای منطق آشنا شوند و بنابراين منطق از هر سه جنبه رياضی، فلسفه وعلوم نظری كامپيوتر (محاسباتی) مورد بررسی قرار می‌گيرد. اين دوره آموزشی عناوينی همچون منطق گزاره‌ها، منطق محمولات، حساب پئانو و قضيه ناتماميت گودل، محاسبه‌پذيري، منطق‌های موجهات، منطق‌های معرفتی، پارادوكسهای منطقی، منطق‌های فازی، نظريه مجموعه‌ها، نظريه مدل، نظريه اثبات، برنامه‌نويسي با پرولوگ و غيره را در بر می‌گيرد. شايان توجه است كه اين دوره‌ها نيازمند هيچ پيشنيازی نبوده و حضور اساتيد و دانشجويان علاقمند از رشته‌های مختلف در اين دوره‌ها بلامانع است. برای ثبت‌نام كافی است ايميلی به آدرس ghari@ipm.ir ارسال نماييد.

دور دوم: منطق محمولات مرتبه اول

در این دوره ابتدا به تاریخچه منطق پرداخته می‌شود و سپس منطق محمولات مرتبه اول از سه جنبه ریاضی، فلسفی و محاسباتی معرفی می‌شود.

عنوان : نگاهی فلسفی-تاریخی به منطق  سخنران : حمید علائی نژاد (دانشگاه تربیت مدرس)

پنج‌شنبه 21 بهمن 1395، ساعت 14-16

عنوان : منطق مرتبه اول و ساختارهای ریاضی  سخنران : علی ولی زاده( دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

پنج‌شنبه 28 بهمن 1395، ساعت 14-16

 

عنوان : منطق محمولات و فلسفه  سخنران: مرتضی حاج حسینی (دانشگاه اصفهان)

پنج‌شنبه 5 اسفند 1395، ساعت 14-16

عنوان : منطق محمولات و محاسبه  سخنران : مقداد قاری (پژوهشگاه دانش‌های بنیادی)

پنج‌شنبه 19 اسفند 1395، ساعت 14-16

 

 

   

 دوره اول آشنایی با منطق با موضوع  الگوریتم‌هایی برای مسئله صدق‌پذیری و اعتبار در منطق گزاره‌ها (منطق گزاره‌ها در علوم کامپیوتر)

سخنران : دکتر مقداد قاری

زمان : پنج‌شنبه 4 آذر ساعت 13:30

مکان: سالن سخنرانی پژوشکده ریاضیات،طبقه اول مهمانسرای دانشگاه اصفهان

 

چکیده

هدف از اين سخنراني معرفی و مقايسه چند الگوريتم برای حل مساله صدق‌پذيری (SAT) و   اعتبار (Validity) يك فرمول در منطق گزاره‌ها می‌باشد:

• مساله صدق‌پذيری: آيا ارزشدهی براي متغيرهای يك فرمول داده شده وجود دارد كه بتواند ارزش آن فرمول را صادق سازد.

• مساله اعتبار: آيا يك فرمول داده شده تحت هر ارزشده‌ی براي متغيرهايش صادق است.

ابتدا صورت‌های نرمال عطفي (CNF)،صورت‌های نرمال فصلی (DNF) و فرمول‌های هرن (Horn) معرفی شده والگوريتم‌هايی برای تعيين صدق‌پذيری يا اعتبار اين نوع فرمول‌ها معرفی مي‌شود. سپس يك حل كننده مساله صدق‌پذيری (solver SAT) ارايه می‌شود. درانتها به معرفی نمودارهای تصميم دودويي (diagrams decision Binary) می‌پردازيم و الگوريتم‌های تعيين صدق‌پذيری و اعتبار را با استفاده از اين نمودارها بيان می‌كنيم.

 

Professor Claus Michael Ringel, Professor of Mathematics at the University of Bielefeld, Germany, will visit IPM-Isfahan.I
October 14-28, 2016.I

During his visit a two days seminar on Representation Theory of Algebras will be organized, October 19-20, 2016. More
details will be announced soon.I


 

On the statistical assessment of bioequivalence and biosimilarity

Thomas Mathew
University of Maryland Baltimore County
Baltimore, Maryland 21250, USA
August 21, 2016 (31th Mordad 1395) at 11:00-12:00 

Abstract: Biosimilars or follow-on biologics are defined as biological  medicinal products that are expected to be similar to a licensed  biological product. Some well-known examples include insulin and growth hormones. The standard statistical procedure for assessing  bio-equivalence of generic drugs consists of testing if the average  response from the generic drug is "close enough" to the average based on the brand name drug. This approach may not be applicable in establishing bio-similarity due to the complexity of the protein structure.  For bio-similarity assessment, it is well  known that the possibility of higher variability for a follow-on biologic could  lead to lower efficacy, or potential safety risks, for some patients.  As a result, the need for statistical criteria that incorporate the variance is very important. This talk will briefly review the issues associated with bio-similarity assessment, including the development of appropriate criteria.I


     

An Introduction to Statistical Meta-Analysis

Bimal Sinha
University of Maryland Baltimore County
Baltimore, Maryland 21250, USA
August 21, 2016 (31th Mordad 1395) at 10:00-11:00

 Abstract: Statistical meta- analysis deals with methods to combine findings from several independent experiments all with a common goal in order to develop better inference about a common parameter of interest. In this talk I will provide an overview of SMA with some examples, and a specific problem of inference about a common mean of independent normals will be discussed.I


 

 

 

Partial Differential Equations
and Eigenvalue Problems 

July 11 - 12, 2016
(21 -22 Tir, 1395)

 Organizers

Davoud Mirzaei (University of Isfahan)
Seyyed Abbas Mohammadi (Yasuj University)
Mehdi Tatari (Isfahan University of Technology and IPM)

Invited Speakers
Heinrich Voss (Hamburg University of Technology)

Talk 1:  Nonlinear eigenvalue problem, general theory, results and methods. (Abstract )
Talk 2:  Variational principles for nonlinear eigenvalue problem.(Abstract )
Talk 3:  On a non-symmetric eigenvalue problem governing structural-acoustic   vibrations.(Abstract )
Talk 4:  Numerical simulation of electronic properties of quantum dots.(Abstract )
Pedro R.S. Antunes (University of Lisbon)

Talk 1:  Numerical solution of (linear) eigenvalue problems (Abstract )
Talk 2:  Shape optimization involving Laplacian and Bilaplacian eigenvalues (Abstract )
Talk 3:  Maximal and minimal localization of Laplacian eigenfunctions in a given subdomain (Abstract )
Talk 4:  Is it possible to tune a drum? (Abstract )
Hayk Mikayelyan (University of Nottingham)
Talk 1:  TBA
Talk 2:  TBA
Schedule of talks: TBA
Registration: Please fill out the Registration Form and send it to mtatari@cc.iut.ac.ir with the subject:  "Workshop on PDE"Deadlines: Deadline for registration: July 4, 2016 (Tir 14, 1395)


     

International workshop and conference
Infinite Dimensional Lie (Super)algebras and Their Representations

May 25 - 29, 2016
Isfahan, Iran

Workshop date: May 25-26, 2016
Conference date: May 27-29, 2016

ObjectivesThe aim of this workshop and conference is to bring together researchers from all over the world to discuss recent developments on infinite dimensional Lie (super)algebras and their representations.I
 Local Organizers
Azam, Saeid (University of Isfahan & IPM)
Yousofzadeh, Malihe (University of Isfahan & IPM)I

Scientific and Organizing Committee
Azam, Saeid (University of Isfahan & IPM, Iran)
Fialowski, Alice (Otvos Lorand University, Hungary)
Gao, Yun (York University, Canada)
Morita, Jun (University of Tsukuba, Japan)
Neeb, Karl-Hermann (University of Erlangen-Nurenberg, Germany)
Neher, Erhard (University of Ottawa, Canada)
Yousofzadeh, Malihe (University of Isfahan & IPM, Iran)I


 

 

IPM-Isfahan workshop on

Various Aspects of Modality

May 12, 2016
(23 Ordibehesht 1395)

IPM-Isfahan Branch, Isfahan, Iran

The aim of this workshop is to bring together researchers interested in all areas of theory and applications of modal logics. We invite contributed talks, 30 minutes long, on various topics in modal logics.I

 Organizers 

Mojtaba Aghaei, Isfahan University of Technology and IPM
Meghdad Ghari, IPM

Invited Speakers
S. Mojtaba Mojtahed (University of Tehran)
Saeed Salehi (University of Tabriz and IPM)
Thomas Studer (University of Bern)I

Deadlines: Deadline for registration: April 24, 2016 (5 Ordibehesht 1395)I
Deadline for paper or abstract submission: April 19, 2016 (31 Farvardin 1395)I


Basic aspects of infinite dimensional Lie group theory

September 30 - October 1, 2015
8-9Mehr, 1394

Prof. Karl-Hermann Neeb

University of Erlangen-Nuremberg, Germany


 

 

Coxeter groups and Weyl groupoids

June  13-15, 2015
23-25Khordad, 1394

Prof. Hiroyuki Yamane

University of Toyama, Japan


Group Theory

May 20-22, 2015
(30 Ordibehesht-1 Khordad, 1394)

IPM-Isfahan Branch, Isfahan, Iran

 Local Organizers

Alireza Abdollahi, University of Isfahan and IPM
Reza Salarian, Kharazmi University
Preliminary List of Speakers

Alexander Ivanov, Imperial College London

Barbara Baumeister, Universität Bielefeld
Gernot Stroth, Universitat Halle
Mohammad Reza Darafsheh,University of Tehran
Gerhard Hiss , RWTH Aachen University

Sanming Zhou  -Melbourn University

 Deadline

Registration deadline:  May 15, 2015 -Ordibehesht 25, 1394

 

 

Mathematical Aspects of Computer Science:                  Models of Computation with order and Topology

 Mathematical Aspects of Computer Science
April 15-17, 2015

Important Deadlines

Extended, Abstract submission: March 12, 2015
Registration: March 16, 2015
Author notification: April 4, 2015

 Invited Speakers

Abbas Edalat, Imperial College London, UK
Achim Jung, University of Birmingham, UK

Scientific committee

Amir Daneshgar, Sharif University of Technology
M. Mehdi Ebrahimi, Shahid Beheshti University
Mojgan Mahmoudi, Shahid Beheshti University
Massoud Pourmahdian, IPM and Amirkabir University of Technology


به اطلاع می‌رساند که علاوه بر سخنرانی‌های 17ام، دکتر هاوزر روز دوشنبه 18 اسفند نیز یک سخنرانی در گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان ارايه خواهند داد.

Intuition and Mathematical Objects

دوشنبه 18 اسفند ساعت 10، تالار صائب 1 دانشکده ادبيات و علوم انساني

The view that mathematics deals with ideal objects to which we have epistemic access by a kind of perception ('intuition') has  troubled many thinkers. Using ideas from Husserl's phenomenology, I will take a fresh look at these matters. The upshot of this approach is that there are nonmaterial objects and that they can be recognized in a process very closely related to ordinary perception. In fact, the perception of physical objects may be regarded as a special case of this more universal way of
recognizing objects of any kind.I


p
   

What Computers Cannot Do: A Philosophical Approach

Kai Hauser Kai Hauser Technische University Berlin
یکشنبه 17 اسفندماه 1393 ساعت 14
 

Abstract : Recent developments in computer programming, information technology, and robotics have given rise to optimistic predictions about future possibilities in artificial intelligence.  In this talk I will present two sets of philosophical arguments that cast this optimism into doubt.  One of them suggests that there is a limitation of principle applying to any machine whatsoever. The lecture is aimed at a general audience and does not presuppose any special expertise in computer science, philosophy or mathematical logic.I
 


     

Large Cardinal Numbers and Infinite Games

Kai Hauser Kai Hauser Technische University Berlin
یکشنبه 17 اسفندماه 1393 ساعت 10
 

Abstract : One of the most distinctive and intriguing developments in the mathematical theory of infinity in recent times has been the realization that large cardinal axioms-global postulates implying the existence of infinite sets of large size-and axioms of determinacy-local hypotheses about the availability of winning strategies in certain two-person games of infinite length-are not two classes of axioms but one class. This talk will summarize the key ideas leading up to this insight and present some of the results that have been obtained.I


Challenges in the numerical solution of convection dominate ddiffusion problems

Mehdi Tatari
11 دي

Isfahan University of Technology and IPM
January 1, 2015

 

The first IPM-Isfahan Workshop on Dynamical Systems and Differential Equations: Ergodic Theory
15-16 دي

January 5-6, 2015

Short Course by :
Ali Golmakani  - Federal University of Alagoas, Brazil 

 The first IPM-Isfahan Workshop on General Topology: Dimension Theory and Rings of Continuous Functions
January 27-29, 2015
7-9 بهمن

Short Course by :
Mohammad Abry  - Damghan University
Fariborz Azarpanah _ Shahid Chamran University
Speakers - Confirmed as of November 30, 2014

Bijan Honari (Amirkabir University of Technology)
Omid Ali S. Karamzadeh (Shahid Chamran University)
M. Reza Koushesh (Isfahan University of Technology and IPM)
Ehsan Momtahan (Yasouj University)
Alireza Olfati (Yasouj University)
ALireza Salehi (Petroleum University of Technology, Ahvaz)
Ali Taherifar (Yasouj University)

                  

   
                                                                                                              

 


 

 

 

 


کنفرانس‌های داخلی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
کنفرانس‌های بين‌المللی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
مباحث ویژه رياضی
1 2 3
آخر بعدی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research