توجه : خانه رياضيات اصفهان هيچ نماينده‌ رسمي و شعبه ديگري ندارد. در صورت مشاهده چنين مواردي، درخواست مي‌شود تا از طريق تلفن 36692013 با خانه رياضيات اصفهان هماهنگ نمائيد.

آمار سایت
Stat
سمينارهای تخصصی آمار دانشگاه تربيت مدرس

سمينارهای تخصصی آمار دانشگاه تربيت مدرس


نیمسال اول سال تحصیلی 1397-1396

به اطلاع می‌رساند گروه آمار دانشگاه تربیت مدرس در راستای اهداف انجمن آمار، گسترش تحقیقات آماری و توسعه ارتباط بین اساتید، محققان و دانشجویان رشته آمار در نیمسال اول سال تحصیلی 96-97 با همکاری انجمن آمار ایران سمینارهای تخصصی آماری را به شرح زیر برگزار خواهد نمود. بدین‌وسیله از شما جهت شرکت در این سمینار دعوت بعمل می‌آید. لازم به ذکر است که کلیه سمینارها ساعت 13:30 در اتاق سمینار (اتاق 3401) دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.

25/07/1396 دکتر رحمان فرنوش، دانشگاه علم و صنعت برآرود ارتباطات کارکردی بین نواحی مغزی با استفاده از مدل‌های نوسانات چند متغیره

7/09/1396 دکتر پریسا گوانجی، دانشگاه کویینز کانادا، Penalized Likelihood RatioTest for Generalied Linear Models with an Unknown biomarker Cut-point in Clinical Trials

5/10/1396 دکتر اشکان شباک، پژوهشکده آمار ایران، A quick overviewof robust statistics, Fundamental conceptsand definitions 

 


 نیمسال دوم سال تحصیلی 1396-1395 

به اطلاع می‌رساند گروه آمار دانشگاه تربیت مدرس در راستای اهداف انجمن آمار، گسترش تحقیقات آماری و توسعه ارتباط بین اساتید، محققان و دانشجویان رشته آمار در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 با همکاری انجمن آمار ایران سمینارهای تخصصی آماری را به شرح زیر برگزار خواهد نمود. بدین‌وسیله از شما جهت شرکت در این سمینار دعوت بعمل می‌آید. لازم به ذکر است که کلیه سمینارها ساعت 15:00 در اتاق سمینار (اتاق 3401) دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.

1395/11/26  : دکتر سمانه افتخاری مهابادی   دانشگاه تهران     مدلسازی مطالعات طولی 

1395/12/17  : دکتر علی کریم نژاد   دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی     Incorporating Prior in to the problem of multiple hypothesis testing with applications to the analysis of genetic association data

1396/2/12  : دکتر محمد نور محمدی   پژوهشکده آمار ایران    Confidence interval in randomized nomination sampling

1396/3/2 : دکتر علی شمس الدینی  : دانشگاه تربیت مدرس   Machine learner fusion for regression problems

 


سمينارهای تخصصی آمار دانشگاه تربيت مدرس
پاییز 1395

به اطلاع می‌رساند گروه آمار دانشکده علوم ریاضی دانشگااه تربیت مدرس در راستای اهداف انجمن آمار ایران، گسترش تحقیقات آماری و توسعه ارتباط بین اساتید محققان و دانشجویان رشته آمار در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 با همکاری انجمن آمار ایران سمینارهای تخصصی آماری را به شرح ذیل برگزار خواهد نمود. بدین‌وسیله از شما جهت شرکت در این سمینار دعوت بعمل می‌آید. لازم به ذکر است که کلیه سمینارها ساعت 15 در اتاق سمینار (اتاق 3401) دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌گردد.

تاریخ سخنران محل خدمت عنوان سمینار
95/07/03 دکتر فرهاد شکوهی دانشگاه مک گیل کانادا   Variable selection in finite mixture of survival models for biomedical genomic studies
95/07/28 دکتر غلامرضا محتشمی برزادران دانشگاه فردوسی مشهد تاریخچه نظریه اطلاع
95/08/25 دکتر حسین شفیع زاده دانشگاه تربیت مدرس خوشه بندی فضایی (مکانی) با استفاده از روش  contextual neural gas
95/09/30 دکتر فرهاد مهران دانشگاه نوشاتل سوئیس اندازه‌گیری گذر از مدرسه به کار

سمينارهای تخصصی آمار دانشگاه تربيت مدرس
 

به اطلاع می‌رساند گروه آمار دانشکده علوم رياضی دانشگاه تربيت مدرس در راستای اهداف انجمن آمار، گسترش تحقيقات آماری و توسعه ارتباط بين اساتيد، محققان و دانشجويان رشته آمار در نيمسال اول سال تحصيلی 1395-1394 با همکاری انجمن آمار ايران سمينارهای تخصصی آماری را به شرح ذيل برگزار خواهد نمود.

نقش احتمال در رياضيات قرن جديد  

دکتر عبدالرحيم بادامچی، دانشگاه علامه طباطبائي

5 آبان 1394، ساعت 15، اتاق سمينار (اتاق 3401) دانشکده علوم رياضی دانشگاه تربيت مدرس

 

مروری بر طرح ملی نظام جامع ثبت‌های آماری ايران IRANSATRS

دکتر کاوه کيانی، پژوهشکده آمار ايران

3 آذر 1394، ساعت 15، اتاق سمينار (اتاق 3401) دانشکده علوم رياضی دانشگاه تربيت مدرس

 

نسخه‌های بدل و کنترل نرخ کشف خطا

دکتر کسری عليشاهی، دانشگاه صنعتی شريف

1 دي 1394، ساعت 15، اتاق سمينار (اتاق 3401) دانشکده علوم رياضی دانشگاه تربيت مدرس

 

 


کنفرانس‌های داخلی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
کنفرانس‌های بين‌المللی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
مباحث ویژه رياضی
1 2 3
آخر بعدی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research