توجه : خانه رياضيات اصفهان هيچ نماينده‌ رسمي و شعبه ديگري ندارد. در صورت مشاهده چنين مواردي، درخواست مي‌شود تا از طريق تلفن 36692013 با خانه رياضيات اصفهان هماهنگ نمائيد.

آمار سایت
Stat
سمینارهای تخصصی واحد تحقیق، توسعه و آموزش ریاضی

سمینارهای واحد تحقیق و توسعه آموزش ریاضی

نیمسال اول سال تحصیلی 1396-1395

26 مهر 1395 : آیین نگارش یاضی - آقای دکتر عادل محمد پور (دکتری آمار و دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

10 آبان 1395 : ارزشیابی کتاب‌های جدید التالیف ریاضی پایه اول تا چهارم  ابتدایی بر اساس معیارهای پیشنهادی برنامه درسی ملی- آقای دکتر غلامعلی احمدی ( دکتری برنامه‌ریزی درسی و دانشیار دانشگاه تربیت شهید رجایی)

24 آبان 1395 : آموزش مفهوم اعداد گویا به روش PBL- آقای هادی مین باشیان ( دانشجوی دکتری ریاضی و کارشناس واحد تحقیق، توسعه و آموزش ریاضی)

15 آذر 1395: معلم ریاضی خوب- آقای دکتر مجید میرزاوزیری (دکتری ریاضی و استاد دانشگاه فردوسی مشهد)

29 آذر 1395 : ریاضیات و شرکت‌های هرمی - آقای دکتر امید نقشینه ارجمند (دکتری ریاضی و استادیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر)

13 می 1395 : تفکر ریاضی در آموزش ریاضیات دبیرستانی- آقایان دکتر نوروز هاشمی (دکتری آموزش ریاضی) و دکتر حمیدرضا کاشفی (دکتری آموزش ریاضی و عضو هیئت علمی دانشگاه UTM مالزی)

27 دی 1395 : نقش منطق در هنر معلمی (دکتری ریاضی و استاد دانشگاه خوارزمی)

 


کنفرانس‌های داخلی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
کنفرانس‌های بين‌المللی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
مباحث ویژه رياضی
1 2 3
آخر بعدی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research